22 Stemmingen staken Europese ambtenaren

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het dertigledendebat over het bericht dat Europese ambtenaren gaan staken,

te weten:

  • - de motie-Madlener over vermindering van het aantal EU-ambtenaren met 100% (21501-20, nr. 793).

(Zie vergadering van 29 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Madlener (21501-20, nr. 793).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven