12 Stemmingen Commissie-Haren

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Commissie-Haren,

te weten:

  • - de motie-Bontes over de politiechef van de regionale eenheid Noord-Nederland uit zijn functie zetten (33571, nr. 3);

  • - de motie-Bontes over geen onderzoeken meer door politiek gekleurde zakkenvullers (33571, nr. 4).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Bontes (33571, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bontes (33571, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fractie van de PVV voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven