Publicaties over dossier 31996

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (15 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in verband met het aanwijzen van ziekten en aandoeningen die gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-05-2020 Staatscourant 2020, 24229 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. AMvB Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van 20 april 2020, houdende wijziging van het Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten in verband met het aanwijzen van ziekten en aandoeningen die gelijkgesteld worden met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-04-2020 Staatsblad 2020, 129 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (8 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake toezegging multiproblematiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-02-2020 2019-2020 Kamerstuk 32399, nr. N Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (30 kB)

  Zorg en dwang; Brief van de minister van VWS inzake Wet zorg en dwang

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-01-2020 2019-2020 Kamerstuk 35370, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (7 kB)

  Regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS inzake toezegging Multiproblematiek

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-11-2019 2019-2020 Kamerstuk 32399, nr. L Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Wet Download icon PDF (36 kB)

  Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2019 Staatsblad 2019, 215 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. AMvB Download icon PDF (122 kB)

  Besluit zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2019 Staatsblad 2019, 197 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Wet Download icon PDF (46 kB)

  Wet van 3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2019 Staatsblad 2019, 141 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Wet Download icon PDF (20 kB)

  Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 52 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (42 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over twee ontwerpbesluiten over gedwongen zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal