Publicaties over dossier 31996

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 3 april 2019 tot wijziging van de Beginselenwetten, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, de Wet politiegegevens en enkele andere wetten in verband met het vervoer, het medisch klachtrecht en wijzigingen van technische aard

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-04-2019 Staatsblad 2019, 141 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 52 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 40546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39238 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Adviezen Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2018 Staatscourant 2018, 39148 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2018 Staatsblad 2018, 94 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 37 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 36 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Zorg en dwang

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-02-2018 2017-2018 nr. 16, item 5 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Verplichte geestelijke gezondheidszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 nr. 15, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal