Publicaties over dossier 31996

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon PDF (20 kB)

  Wet van 23 januari 2019 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie gezondheidszorg en jeugd en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-02-2019 Staatsblad 2019, 52 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (42 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over twee ontwerpbesluiten over gedwongen zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  13-12-2018 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (51 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, Wijziging van de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg in verband met de invoering van de Wzd-functionaris

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2018 Staatscourant 2018, 66690 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Geestelijke gezondheidszorg; Brief van de minister van VWS over uitstel beantwoorden vragen over Voorhang besluiten over gedwongen zorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 25424, nr. I Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (16 kB)

  Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de uitvoering van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  01-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 31996, nr. G Eerste Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (9 kB)

  Regels ten aanzien van zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap (Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten); Brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de uitvoering van euthanasie bij wilsonbekwame patiënten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-08-2018 2017-2018 Kamerstuk 31996, nr. F Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Jeugdwet en enkele andere wetten ter verbetering van patiëntgerichte zorg en het opnemen van een wettelijke regeling voor het inzagerecht in het medisch dossier van een overleden patiënt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2018 Staatscourant 2018, 40546 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (67 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 39238 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (106 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet, houdende wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de versterking van het handhavingsinstrumentarium van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2018 Staatscourant 2018, 39148 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Wet Download icon PDF (33 kB)

  Wet van 21 maart 2018 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van de volksgezondheid in verband met de fusie van de Inspectie voor de Gezondheidszorg en de Inspectie jeugdzorg tot de Inspectie gezondheidszorg en jeugd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-04-2018 Staatsblad 2018, 94 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport