Publicaties over dossier 33566

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (13 kB)

  Financieel en sociaal-economisch beleid; Brief regering; Reactie op de motie van de leden Bruins en Slootweg over de negatieve effecten van kwantitatieve verruiming door de Europese Centrale Bank

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-01-2019 2018-2019 Kamerstuk 33566, nr. 104 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1892 kB)

  Tussenevaluatie sectorplannen 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-11-2018 2018-2019 33566, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (21 kB)

  Financieel en sociaal-economisch beleid; Brief regering; Dienstverlening naar werk en Wijziging regeling vrijwilligerswerk in de WW

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  28-11-2018 2018-2019 Kamerstuk 33566, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (802 kB)

  Tussenrapportage Evaluatie DWSRA

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  28-11-2018 2018-2019 33566, nr. 103 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (74 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs teneinde te bewerkstelligen dat voor arbeidskrachten die in dienst zijn bij een payrollwerkgever dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden als voor werknemers werkzaam in gelijke of gelijkwaardige functies in dienst van de opdrachtgever waar de terbeschikkingstelling plaatsvindt

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-11-2018 Staatscourant 2018, 64367 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (677 kB)

  Quickscan 6 – Evaluatie Sectorplannen

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 33566, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (27 kB)

  Financieel en sociaal-economisch beleid; Brief regering; Dienstverlening naar werk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 Kamerstuk 33566, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1641 kB)

  Effectiviteit van de Brug-WW en scholingsvouchers Tussenrapportage 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  10-07-2018 2017-2018 33566, nr. 102 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (94 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet financiering sociale zekerheid, de Ziektewet en de Wet tegemoetkoming loondomein, teneinde het deactiveren van de quotumheffing mogelijk te maken en erin te voorzien dat de quotumheffing eenmalig niet eerder dan over het tweede kalenderjaar na activering wordt geheven en enige andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2018 Staatscourant 2018, 32197 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (352 kB)

  Achtergronden van beperkt gebruik van de Brug-WW

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  15-01-2018 2017-2018 33566, nr. 101 Tweede Kamer der Staten-Generaal