23 Stemmingen verslag Europese top

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over het verslag van de Europese top van 22 mei 2013,

te weten:

  • - de motie-Madlener/Wilders over verzet tegen heropening van de onderhandelingen tussen de EU en Turkije (21501-20, nr. 794).

(Zie vergadering van 29 mei 2013.)

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven