Publicaties over dossier 30139

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over het veteranenbeleid, te weten de motie-Eijsink over schadeloosstelling voor getroffen veteranen (30139, nr. 47)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  07-08-2008 2007-2008 nr. 103, pagina 7352 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de Veteranennota (brief van de staatssecretaris van Defensie d.d. 1 juni 2005) (30139), te weten: - de motie-Aasted Madsen-van Stiphout over gevolgen van de WIA/WAO voor veteranen, in het bijzonder het militair invaliditeitspensioen (30139, nr. 3); - de motie-Eijsink c.s. over een integrale uitwerking van de zorgplicht ten aanzien van veteranen (30139, nr. 4); - de motie-Eijsink/Veenendaal over een integrale regeling met maatwerk voor uitgezonden veteranen (30139, nr. 5) en 3 andere moties (de nrs. 6 t/m 8)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  08-07-2005 2004-2005 nr. 96, pagina 5770 - 5771 Tweede Kamer der Staten-Generaal