15 Stemmingen Deltaplan Dementie

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over het VAO Deltaplan Dementie,

te weten:

  • - de motie-Dik-Faber over het benadrukken van de kwaliteit van leven bij dementie (25424, nr. 208);

  • - de motie-Bruins Slot/Keijzer over de consequenties van wijzigingen in de AWBZ voor mensen met dementie en hun mantelzorgers (25424, nr. 209);

  • - de motie-Wolbert/Tanamal over mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid bij ministeries, provinciehuizen en gemeenten (25424, nr. 210).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

De voorzitter:

Op verzoek van mevrouw Dik-Faber stel ik voor, haar motie (25424, nr. 208 aan te houden. Op verzoek van mevrouw Bruins Slot stel ik voor, haar motie (25424, nr. 209) aan te houden. Op verzoek van mevrouw Wolbert stel ik voor, haar motie (25424, nr. 210) aan te houden.

Daartoe wordt besloten.

De voorzitter:

Hiermee zijn alle ingediende moties aangehouden. Wij gaan over naar de stemmingen onder punt 10.

Naar boven