14 Stemming Matchfixing

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend bij het debat over matchfixing,

te weten:

  • - de motie-Bontes over het beëindigen van mogelijke belangenverstrengeling binnen de KNVB (33296, nr. 6).

(Zie vergadering van 28 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Bontes (33296, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Ik verzoek u allen echt goed uw hand op te steken, want is soms slecht zichtbaar.

Naar boven