17 Stemmingen Wet uniformering loonbegrip

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij de behandeling van Wijziging van een aantal wetten ter uniformering van het loonbegrip (Wet uniformering loonbegrip) ( 32131 ),

te weten:

  • - de motie-Van Vliet c.s. over verlaging van het tarief in de eerste schijf voor 65-plussers (32131, nr. 29);

  • - de motie-Bashir over compenserende maatregelen voor sociale minima (32131, nr. 30);

  • - de motie-Bashir/Ulenbelt over het niet verlagen van het vakantiegeld voor AOW'ers (32131, nr. 31);

  • - de motie-Omtzigt over gevolgen van het beleid van het kabinet-Rutte/Asscher (32131, nr. 32);

  • - de motie-Omtzigt over een cumulatief koopkrachtoverzicht (32131, nr. 33).

(Zie notaoverleg van 27 mei 2013.)

In stemming komt de motie-Van Vliet c.s. (32131, nr. 29).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir (32131, nr. 30).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Bashir/Ulenbelt (32131, nr. 31).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, 50PLUS, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32131, nr. 32).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Omtzigt (32131, nr. 33).

De voorzitter:

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de PVV, de SGP, het CDA, de ChristenUnie, 50PLUS, GroenLinks, de PvdD en de SP voor deze motie hebben gestemd en de aanwezige leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven