Handeling

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarVergadernummerDatum vergadering
Tweede Kamer der Staten-Generaal1999-2000nr. 93, pagina 6111

Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de eurokit, te weten:

- de motie-De Haan c.s. over publieke voorziening vanaf half december 2001 van zowel euromunten als eurobankbiljetten (25107, nr. 43).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de VVD tegen deze motie hebben gestemd en die van de overige leden ervoor, zodat zij is aangenomen.

De heer De Haan (CDA):

Voorzitter! Ik zou de regering willen vragen of, gegeven de discussie hier in de Kamer en bij het algemeen overleg, de minister van Financiën deze motie ook gaat uitvoeren.

De voorzitter:

U kent mijn bezwaar tegen een dergelijke vraag. Ik ga er altijd van uit dat moties die de Kamer aanneemt, uitgevoerd worden. Ik zie echter dat de minister van Financiën hieraan iets wenst toe te voegen.

Minister Zalm:

Voorzitter! Ik wil meteen wel zeggen dat deze motie niet zal worden uitgevoerd door de regering.