Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de Europese Raad, te weten:

- de motie-Verhagen/Van Middelkoop over een adviesbevoegdheid (21501-20, nr. 129);

- de motie-Karimi over gekwalificeerde meerderheidsbeslissingen (21501-20, nr. 130).

(Zie vergadering van heden.)

In stemming komt de motie-Verhagen/Van Middelkoop (21501-20, nr. 129).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Karimi (21501-20, nr. 130).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige leden ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven