Aan de orde is de stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de Koerdische dienstweigeraars, te weten:

- de motie-Halsema/De Wit over de uitzetting van Turks-Koerdische dienstweigeraars (19637, nr. 532).

(Zie vergadering van heden.)

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven