Aan de orde is de behandeling van:

de brief van het Presidium inzake de benoeming van twee plaatsvervangend griffiers (27211).

De voorzitter:

Ik stel voor, in afwijking van het Reglement van orde niet schriftelijk te stemmen en met toepassing van de regeling vastgelegd in Kamerstuk 24663 conform het voorstel van het Presidium te besluiten.

De beëdiging zal na het zomerreces plaatsvinden.

Overeenkomstig het voorstel van de voorzitter wordt besloten.

De voorzitter:

Geachte medeleden! Presteren doe je met elkaar; dat is een gegeven. Wie links ruimte neemt, heeft een probleem in het midden. Dat is ook een gegeven. Het ene VAO'tje is het andere niet en als de stemmen staken, begint de volgende dag het reces. Maar het reces is geen vakantie; dus u kunt de aangehouden moties in uw rugzak stoppen. Dat is ook een gegeven. In ieder geval draait de wereld gewoon door, linksom of rechtsom, en er bestaan ook andere kleurenmengsels dan rood met geel.

Kortom, geachte medeleden, in alle nederigheid hoop ik dat u in de komende twee maanden kunt relativeren en ontspannen. Ik hoop u geïnspireerd en gemotiveerd terug te zien. Er zijn altijd nieuwe kansen.

Ik wens de zieken onder ons het allerbeste toe en ik wens u allemaal een goed reces.

(Applaus)

Sluiting 23.23 uur

Naar boven