Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27109).

(Zie vergadering van heden.)

De artikelen 1 t/m 4 en 01.01 t/m 02.07 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Hindriks c.s. (stuk nr. 4, I).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

Ik stel vast, dat door de aanneming van dit amendement de andere op stuk nr. 4 voorkomende amendementen als aangenomen kunnen worden beschouwd.

Artikel 02.08, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hindriks c.s. (stuk nr. 4, I), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 02.09 wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 02.12, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hindriks c.s. (stuk nr. 4, II), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel 02.13, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Hindriks c.s. (stuk nr. 4, III), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 03.03 t/m 09.35 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven