Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet (identificatieplicht voor prostituees) (27174).

(Zie vergadering van 27 juni 2000.)

Artikel I, aanhef, wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Biesheuvel (stuk nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

In stemming komt het amendement-Barth/Nicolaï (stuk nr. 10).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en D66 tegen dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Artikel I, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Barth/Nicolaï (stuk nr. 10), wordt zonder stemming aangenomen.

Artikel II en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van GroenLinks en het CDA tegen het wetsvoorstel hebben gestemd en die van de overige fracties ervoor, zodat het is aangenomen.

Naar boven