Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27108).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De artikelen 1 t/m 6 en 01.01 en 01.02 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van Bommel (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fractie van de SP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 01.03 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 02.01, 02.02 en 03.01 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van der Steenhoven (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 03.02 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 03.03 t/m 04.06 worden zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en verplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven