Aan de orde is de behandeling van de wetsvoorstellen:

Wijziging van de begroting van de uitgaven van het Huis der Koningin (I) voor het jaar 1999 (slotwet) (27129);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Hoge Colleges van Staat en Kabinet der Koningin (II) voor het jaar 1999 (slotwet) (27130);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Ministerie van Algemene Zaken (III) voor het jaar 1999 (slotwet) (27131);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van Koninkrijksrelaties (IV) voor het jaar 1999 (slotwet) (27132);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Buitenlandse Zaken (V) voor het jaar 1999 (slotwet) (27133);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 1999 (slotwet) (27134);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (VII) voor het jaar 1999 (slotwet) (27135);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het provinciefonds voor het jaar 1999 (slotwet) (27136);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (VIII) voor het jaar 1999 (slotwet) (27137);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van de Nationale Schuld (IXA) voor het jaar 1999 (slotwet) (27138);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Financiën (IXB) voor het jaar 1999 (slotwet) (27139);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het gemeentefonds voor het jaar 1999 (slotwet) (27140);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 1999 (slotwet) (27141);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (XI) voor het jaar 1999 (slotwet) (27142);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat (XII) voor het jaar 1999 (slotwet) (27143);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Infrastructuurfonds voor het jaar 1999 (slotwet) (27144);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) voor het jaar 1999 (slotwet) (27145);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Fonds economische structuurversterking voor het jaar 1999 (slotwet) (27146);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (XIV) voor het jaar 1999 (slotwet) (27147);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Landbouw-Egalisatiefonds, Afdeling A, voor het jaar 1999 (slotwet) (27148);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Diergezondheidsfonds voor het jaar 1999 (slotwet) (27149);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 1999 (slotwet) (27150);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Spaarfonds AOW voor het jaar 1999 (slotwet) (27151);

Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 1999 (slotwet) (27152).

Deze wetsvoorstellen worden, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.

De voorzitter:

Tevens stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoordingen over het jaar 1999 van de ministeries en de fondsen met de daarbijbehorende rapporten van de Algemene Rekenkamer (27127, nrs. 3 t/m 41) voor kennisgeving aan te nemen, en voorzover het deze Kamer betreft de desbetreffende ministers decharge te verlenen voor het door hen gevoerde financiële beheer.

Verder stel ik aan de Kamer voor, de financiële verantwoording van het Rijk over het jaar 1999 (27127, nr. 2) voor kennisgeving aan te nemen, en de minister van Financiën decharge te verlenen voor het door hem gevoerde beheer over 's Rijks Schatkist.

Overeenkomstig de voorstellen van de voorzitter wordt besloten.

Naar boven