Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de begroting van de uitgaven en de ontvangsten van het Ministerie van Justitie (VI) voor het jaar 2000 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) (27103).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De artikelen 1 t/m 3 en 01.01 t/m 08.04 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Kalsbeek/Dittrich (stuk nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66 en de SGP voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 08.05, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Kalsbeek/Dittrich (stuk nr. 4), wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 08.06 en 08.07 worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Van de Camp (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor dit amendement hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat het is verworpen.

Artikel 09.05 wordt zonder stemming aangenomen.

De artikelen 09.06 t/m 10.05 worden zonder stemming aangenomen.

De gewijzigde begrotingsstaat, onderdeel uitgaven en Voorzitterverplichtingen, wordt zonder stemming aangenomen.

De begrotingsstaat, onderdeel ontvangsten, en de beweegreden worden zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven