Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend tijdens het debat over het Bereikbaarheidsoffensief Randstad, te weten:

- de motie-Reitsma over regio's buiten de Randstad (27165, nr. 3);

- de motie-Stellingwerf over de locatiekeuze van tolpoorten (27165, nr. 4);

- de motie-Stellingwerf over capaciteitsvergroting van bestaand wegdek (27165, nr. 5);

- de motie-Van Bommel over sociale veiligheid in het openbaar vervoer (27165, nr. 6);

- de motie-Van Bommel over de afzonderlijke voorstellen van het BOR (27165, nr. 7);

- de motie-Van der Steenhoven over recente informatie inzake het bereikbaarheidspakket (27165, nr. 8).

(Zie vergadering 28 juni 2000.)

In stemming komt de motie-Reitsma (27165, nr. 3).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, de PvdA, D66, het CDA en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (27165, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Stellingwerf (27165, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA, D66, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (27165, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP en GroenLinks voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Bommel (27165, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, het GPV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van der Steenhoven (27165, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de RPF, het GPV en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven