Aan de orde zijn de stemmingen over twee moties, ingediend tijdens het debat over de fiscalisering van de omroepbijdrage, te weten:

- de motie-Rabbae over de middelen voor lokale omroepen (26707, nr. 21);

- de motie-Rabbae over de middelen voor regionale radio (26707, nr. 22).

(Zie vergadering van 27 juni 2000.)

De voorzitter:

Aangezien de moties-Rabbae (26707, nrs. 21 en 22) zijn ingetrokken, behoeft daarover niet meer te worden gestemd.

Naar boven