Publicaties over dossier 25107

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over prijsstijgingen door de euro, te weten: de motie-Giskes c.s. over het tegengaan van prijsverhogingen (25107, nr. 72, herdruk)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2003 2002-2003 nr. 35, pagina 2669 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 11 december 2002 over prijsstijgingen door de euro

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  16-01-2003 2002-2003 nr. 34, pagina 2573 - 2574 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend bij het debat over invoering van de euro, te weten de motie-Gerkens over ongeoorloofde prijsstijgingen (25107, nr. 67)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  19-07-2002 2001-2002 nr. 91, pagina 5450 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 12 juni 2002 over invoering van de euro

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-07-2002 2001-2002 nr. 90, pagina 5342 - 5343 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling Download icon Open als PDF

  Debat naar aanleiding van een algemeen overleg op 20 juni 2000 over de eurokit

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2000 1999-2000 nr. 93, pagina 6088 - 6091 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemming over een motie, ingediend tijdens het debat over de eurokit: de motie-De Haan c.s. over publieke voorziening vanaf half december 2001 van zowel euromunten als eurobankbiljetten (25107, nr. 43)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  13-07-2000 1999-2000 nr. 93, pagina 6111 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Handeling Download icon Open als PDF

  Lijst van ingekomen stukken, met de door de voorzitter terzake gedane voorstellen (maandag 18 mei 1998)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-05-1998 1997-1998 nr. 77, pagina 5683 - 5687 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Handeling Download icon Open als PDF

  Het verlenen van instemming met het standpunt van de regering bij de toetsing van de in artikel 109J, eerste lid, van het Verdrag van Maastricht neergelegde criteria inzake de deelname van Nederland aan de derde fase van de Economische en Monetaire Unie (25107, nr. 13)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  04-05-1998 1997-1998 nr. 28, pagina 1410 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Handeling Download icon Open als PDF

  Stemmingen over zes moties, ingediend in het debat over de Economische en Monetaire Unie, te weten: - de motie-Rosenmöller over uitstel van de volgende fase van de EMU (25107, nr. 14); - de motie-Van Middelkoop c.s. over het deelnemen van Italië aan de EMU (25107, nr. 15); - de motie-Van Middelkoop over de benoeming van de eerste president van de Europese Centrale Bank (25107, nr. 16); - en nog drie andere moties (25107, nrs. 17, 18 en 19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-1998 1997-1998 nr. 75, pagina 5644 - 5645 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling Download icon Open als PDF

  Voortzetting debat over de derde fase EMU, en over: - de motie-Rosenmöller over uitstel van de volgende fase van de EMU (25107, nr. 14); - de motie-Van Middelkoop c.s. over het deelnemen van Italië aan de EMU (25107, nr. 15); - de motie-Van Middelkoop over de benoeming van de eerste president van de Europese Centrale Bank (25107, nr. 16); - en nog drie andere moties (25107, nrs. 17, 18 en 19)

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  28-04-1998 1997-1998 nr. 75, pagina 5637 - 5641 Tweede Kamer der Staten-Generaal