Aan de orde zijn de stemmingen over zes moties, ingediend tijdens het debat over de etherfrequenties, te weten:

- de motie-Van Zuijlen over de verdeling van T-DAB en DVB-T (24095, nr. 44);

- de motie-Nicolaï/Bakker over de mogelijkheid dat een bieder twee zenders krijgt (24095, nr. 45);

- de motie-Atsma over evaluatie van de nieuwe frequentie-indeling (24095, nr. 46);

- de motie-Atsma over een goodwillregeling (24095, nr. 47);

- de motie-Halsema over een publieke multiculturele jongerenradiozender (24095, nr. 48);

- de motie-Halsema over Delta Radio (24095, nr. 49).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

De voorzitter:

De heer Atsma trekt zijn motie (24095, nr. 46) in.

Op verzoek van mevrouw Halsema stel ik voor, haar motie (24095, nr. 48) van de agenda af te voeren.

Op verzoek van de heer Nicolaï stel ik voor, zijn motie (24095, nr. 45) van de agenda af te voeren.

Daartoe wordt besloten.

In stemming komt de motie-Van Zuijlen (24095, nr. 44).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, de PvdA en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Atsma (24095, nr. 47).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en het CDA voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Halsema (24095, nr. 49).

De voorzitter:

Ik constateer, dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks, het CDA, het GPV, de RPF en de SGP voor deze motie hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven