Aan de orde is de behandeling van:

het wetsvoorstel Wijziging van de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen in verband met het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn (27185).

Het wetsvoorstel wordt, na goedkeuring van de onderdelen, zonder beraadslaging en zonder stemming aangenomen.

Naar boven