Aan de orde zijn de stemmingen in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet overheidspersoneel onder de werknemersverzekeringen in verband met het in artikel 90 van die wet opnemen van de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 1998 een andere bestemming te bepalen voor de gehele of gedeeltelijke opbrengst van de heffing van premies ingevolge de Werkloosheidswet over uitkeringen van overheidswerknemers en gewezen overheidswerknemers op grond van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (27056).

(Zie vergadering van 28 juni 2000.)

Artikel I wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het amendement-Duijkers/Schimmel (stuk nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer, dat dit amendement met algemene stemmen is aangenomen.

Artikel II, zoals het is gewijzigd door de aanneming van het amendement-Duijkers/Schimmel (stuk nr. 6), wordt zonder stemming aangenomen.

De beweegreden wordt zonder stemming aangenomen.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer, dat het wetsvoorstel met algemene stemmen is aangenomen.

Naar boven