Agenda

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaar
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-2016

Agenda opgesteld 5 februari 2016

OPENBARE VERGADERINGEN DER KAMER

Dinsdag 9 februari

14.00 uur

Woensdag 10 februari

10.15 uur

Aan de orde is:

Donderdag 11 februari

10.15 uur

1. Vragenuur

2. Regeling van werkzaamheden

Stemming

3. Stemming over: motie ingediend bij het notaoverleg over de initiatiefnota van de leden Agnes Mulder/Omtzigt over late betalingen: «Leverancierskrediet na 2 maanden niet langer gratis»

De Voorzitter: dhr. Ronnes wenst zijn motie op stuk nr. 6 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

34 172, nr. 6 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Ronnes/Vermue over een wettelijke rente bij overschrijding van de betalingstermijn

Stemmingen

4. Stemmingen in verband met:

34 156

Voorstel van wet van het lid Schouten tot wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Huisvestingswet 2014 en de Woningwet (aanvulling van de opzeggingsgrond dringend eigen gebruik voor de tijdelijke huisvesting van jongeren)

34 156 (bijgewerkt t/m amendement nr.13)

– gewijzigd amendement Bisschop (12, I)

– artikel I

– artikel II t/m IV

– gewijzigd amendement Bisschop (12, II) (toevoegen artikel IVa)

– amendement Albert de Vries (13)

– artikel V

– artikel VI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

5. Stemmingen in verband met:

34 251

Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

34 251 (bijgewerkt t/m amendement nr. 67)

– amendement Van Meenen (28,I)

– artikel I, onderdeel A

– gewijzigd amendement Bisschop (56,I)

– amendement Bruins/Rog (10,I)

– onderdeel B

– amendement Van Meenen (30,I) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Beertema (45,I) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,I) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (50,I) (toevoegen onderdeel C)

– artikel I

– artikel II, onderdeel A

– gewijzigd amendement Bisschop (56,II)

– amendement Bruins/Rog (10,II)

– onderdeel B

– amendement Van Meenen (30,II) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Beertema (45,II) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,II) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (50,II) (toevoegen onderdeel C)

– artikel II

– gewijzigd amendement Bruins/Duisenberg (46,I) (invoegen onderdeel 0A)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Bisschop (56,III)

– amendement Bruins/Rog (10,III)

– onderdeel B

– amendement Van Meenen (30,III) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Beertema (45,III) (toevoegen onderdeel C)

– amendement Jasper van Dijk (49,III) (toevoegen onderdeel C)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (50,III) (toevoegen onderdeel C)

– artikel III

– amendement Van Meenen (30,III)

– amendement Van Meenen/Jasper van Dijk (36,I) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Jasper van Dijk (53,I) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Grashoff (39,I)

– onderdeel A

– onderdeel B

– amendement Van Meenen/Jasper van Dijk (36,II)

– amendement Jasper van Dijk (53,II)

– onderdeel C

– amendement Van Meenen/Jasper van Dijk (36,III) (invoegen onderdeel Ca)

– amendement Jasper van Dijk (53,III) (invoegen onderdeel Ca)

– gewijzigd amendement Rog/Bruins (47,I)

– gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,I)

– gewijzigd amendement Bisschop (56,IV)

– amendement Bruins/Rog (10,IV)

– onderdeel D

– gewijzigd amendement Beertema (45,IV) (toevoegen onderdeel E)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,IV) (toevoegen onderdeel E)

– artikel IV

– amendement Van Meenen (30,IV) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Jasper van Dijk/Mohandis (9) (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Mohandis/Duisenberg (67,I) (invoegen onderdeel 0A)

– gewijzigd amendement Duisenberg c.s. (54) (invoegen onderdeel 0A, 0IA en 02A)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,I)

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,I)

 • N.B. Indien amendement 10 en 56 beide worden aangenomen, komt onderdeel C te luiden:

 • C

 • In artikel 9.8, tweede lid, vervalt: ten minste twee keer per jaar.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (50,V)

– gewijzigd amendement Rog/Bruins (47,II)

– gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,II)

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,I)

 • N.B. Indien amendement 10 en 56 beide worden aangenomen, komt onderdeel C te luiden:

 • C

 • In artikel 9.8, tweede lid, vervalt: ten minste twee keer per jaar.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel A

– amendement Van Meenen/Mohandis (25,I) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Van Meenen (29,I) (invoegen onderdeel Aa)

– amendement Jasper van Dijk (53,IV) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Bruins/Rog (10,V)

– gewijzigd amendement Bisschop (56,V)

 • N.B. Indien amendement 10 en 56 beide worden aangenomen, komt onderdeel C te luiden:

 • C

 • In artikel 9.8, tweede lid, vervalt: ten minste twee keer per jaar.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

 • C

 • In artikel 9.8, tweede lid, vervalt: ten minste twee keer per jaar.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

 • In artikel 9.8, tweede lid, vervalt: ten minste twee keer per jaar.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel C

– gewijzigd amendement Beertema (45,IV) (invoegen onderdeel Ca)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,V) (invoegen onderdeel Ca)

– amendement Van Meenen/Mohandis (25,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,II) (invoegen onderdeel Ca)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– gewijzigd amendement Mohandis/Duisenberg (67,II)

– onderdeel D

– amendement Van Meenen/Mohandis (31,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

– amendement Grashoff (39,II) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– gewijzigd amendement Grashoff (64,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

– amendement Van Meenen (26,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (51,I) (invoegen onderdelen Da en Db)

 • N.B. Voor zover de amendementen 31, 39, 48, 64, 26, en 51 tezamen worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– amendement Grashoff/Mohandis (22,I) (invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E en F

– amendement Van Meenen/Mohandis (31,II) (invoegen onderdeel Fa)

– gewijzigd amendement Mohandis/Duisenberg (67,III)(invoegen onderdeel Fa)

– gewijzigd amendement Mohandis/Duisenberg (67,IV)

– onderdeel G

– gewijzigd amendement Mohandis (65,I) (invoegen onderdeel Ga)

– amendement Bruins/Rog (10,VI)

– onderdeel H

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,II)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (50,VI)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel I

– amendement Van Meenen/Mohandis (25,III) (invoegen onderdelen Ia en Ib)

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – amendement Mohandis/Van Meenen (66,III) (invoegen onderdeel Ia)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– amendement Jasper van Dijk (53,V) (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Van Meenen (29,II) (invoegen onderdeel Ia)

– amendement Bruins (62) (invoegen onderdeel Ia)

– gewijzigd amendement Mohandis/Duisenberg (67,V)

– onderdeel J

– gewijzigd amendement Bisschop (56,VI)

– amendement Bruins/Rog (10,VII)

– onderdeel K

– amendement Van Meenen/Mohandis (31,III) (invoegen onderdelen Ka en Kb)

– amendement Grashoff (39,III) (invoegen onderdelen Ka en Kb)

– amendement Van Meenen (26,II) (invoegen onderdelen Ka en Kb)

– amendement Grashoff/Mohandis (22,II) (invoegen onderdeel Ka)

 • N.B. Voor zover de amendementen 22, 26, 31 en 39 worden aangenomen, worden de in die amendementen opgenomen onderdelen Ka en Kb in het wetsvoorstel ingevoegd na onderdeel K1.

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel K1

– gewijzigd amendement Beertema (45,VI) (invoegen onderdeel K2)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,VI) (invoegen onderdeel K2)

 • Indien 39 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van Meenen/Mohandis (48,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (51,II) (invoegen onderdelen K2 en K3)

– gewijzigd amendement Grashoff (64,II) (invoegen onderdeel K2)

– onderdelen L en M

– gewijzigd amendement Mohandis (65,II) (invoegen onderdeel Ma)

– gewijzigd amendement Mohandis/Duisenberg (67,VI) (invoegen onderdeel Ma)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (50,VII)

– gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,III)

– gewijzigd amendement Rog/Bruins (47,III)

 • Indien 55 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Jasper van Dijk (52,III)

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

 • N.B. Indien amendement 52 en 50 beiden worden aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– amendement Jasper van Dijk (53,VI) (invoegen onderdeel Na)

– amendement Van Meenen/Mohandis (25,IV) (invoegen onderdeel Na)

– amendement Bruins/Rog (10,VIII)

– gewijzigd amendement Bisschop (56,VII)

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Mohandis/Van Meenen (66,IV)

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

 • N.B. Indien enerzijds amendement 10 en anderzijds de amendementen 56 of 66 worden aangenomen, komt het in artikel V, onderdeel O, voorgestelde derde lid te vervallen.

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel O

– gewijzigd amendement Beertema (45,VII) (invoegen onderdeel Oa)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,VII) (invoegen onderdeel Oa)

– onderdeel P

– artikel V

– amendement Van Meenen (30,VI) (invoegen onderdeel 0A)

– amendement Van Meenen/Jasper van Dijk (35) (invoegen onderdeel 0A)

 • Indien 52 en 47 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Grashoff/Jasper van Dijk (55,IV) (invoegen onderdeel 0A)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– amendement Jasper van Dijk (53,VII) (invoegen onderdeel OA)

 • N.B. Indien amendement 53 wordt aangenomen, wordt het ingevolge dat amendement in te voegen onderdeel toegevoegd aan onderdeel A van artikel VI.

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdelen A en A1

– gewijzigd amendement Rog/Bruins (47,IV) (invoegen onderdeel A2)

– onderdeel B

– amendement Bruins/Duisenberg (46,II)

– onderdeel C

– onderdelen C1 en D

– amendement Van Meenen/Mohandis (32)(invoegen onderdeel Da)

– onderdelen E t/m K

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,VIII) (invoegen onderdeel Ka)

– gewijzigd amendement Jasper van Dijk (49,IX)

– onderdeel L

– artikel VI

– artikel VII, onderdeel A

– gewijzigd amendement Bisschop (56,VIII)

– amendement Bruins/Rog (10,IX)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Beertema (45,VIII) (toevoegen onderdeel C)

– artikel VII

– gewijzigd amendement Bruins/Duisenberg (46,III) (invoegen onderdeel OA)

– onderdeel A

– gewijzigd amendement Bisschop (56,IX)

– amendement Bruins/Rog (10,X)

– onderdeel B

– gewijzigd amendement Beertema (45,IX) (toevoegen onderdeel C)

– artikel VIII

– gewijzigd amendement Beertema (45,X) (invoegen artikel VIIIA)

– artikel IX

– amendement Van Meenen (28,II)

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

6. Stemmingen over: moties ingediend bij Wijziging van een aantal onderwijswetten

34 251, nr. 57

– de motie-Jasper van Dijk over een landelijke adviescommissie democratisering

34 251, nr. 58

– de motie-Jasper van Dijk over uitschrijven van een bindend referendum door de medezeggenschapsraad

34 251, nr. 59

– de motie-Jasper van Dijk over vastgoed buiten de lumpsum plaatsen

34 251, nr. 60

– de motie-Bruins over onderzoek naar de bescherming van klokkenluiders

34 251, nr. 61

– de motie-Duisenberg c.s. over snel nadere regels stellen voor de aansprakelijkheid van bestuurders

34 251, nr. 63

– de motie-Mohandis/Grashoff over overleg tussen de medezeggenschapsraad en de raad van toezicht

Stemmingen

7. Stemmingen in verband met:

34 361, nr. 6

Brief van de vaste commissie voor Europese Zaken over de subsidiariteitstoets inzake het voorstel: Wijziging van de Akte betreffende de verkiezingen van de leden van het Europees parlement door middel van rechtstreekse algemene verkiezingen

De Voorzitter: ik stel voor conform het voorstel van de vaste commissie voor Europese Zaken te besluiten en in te stemmen met de brief aan de Voorzitter van het Europees parlement.

Stemmingen

8. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Actieplan Bevolkingsdaling en krimp

De Voorzitter: dhr. Albert de Vries trekt zijn motie op stuk nr. 82 in.

31 757, nr. 81

– de motie-Van Vliet over het uitvoeren van de motie-Van Vliet over experimenten in krimpgebieden

31 757, nr. 82 (ingetrokken)

– de motie-Albert de Vries/Van Dekken over geen halvering van de formatie voor coördinatie van het rijkskrimpbeleid

31 757, nr. 83

– de motie-Albert de Vries/Van Dekken over provincies betrekken bij actieplannen bevolkingsdaling 2017–2020

31 757, nr. 84

– de motie-Madlener over geen onderzoek naar opvang statushouders in krimpregio's

31 757, nr. 85

– de motie-Madlener over het tolvrij maken van de Westerscheldetunnel

31 757, nr. 86

– de motie-Ronnes over het in stand blijven van resultaten en doelstellingen van het krimpteam

31 757, nr. 87

– de motie-Houwers over extra voorwaarde bij sloopsubsidieaanvraag in krimpgebieden

Stemmingen

9. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de toekomst van de CAO

29 544, nr. 683

– de motie-Van Weyenberg over O&O-fondsen en intersectorale scholing

29 544, nr. 684

– de motie-Van Weyenberg over modernisering van de cao-afspraken

29 544, nr. 685

– de motie-Van Weyenberg/Dijkgraaf over een kabinetsreactie op verbetervoorstellen voor avv-beleid

29 544, nr. 686

– de motie-De Graaf over cao's niet langer algemeen verbindend verklaren

29 544, nr. 687 (aangehouden)

– de motie-Ulenbelt over cao's algemeen verbindend verklaren afhankelijk van de vertegenwoordiging in de sector

29 544, nr. 690 (gewijzigd, was nr. 688)

– de gewijzigde motie-Anne Mulder over maatwerk in het algemeen verbindend verklaren

Stemmingen

10. Stemmingen over: moties ingediend bij het dertigledendebat over de schuldenproblematiek bij huishoudens

De Voorzitter: dhr. Krol wenst zijn motie op stuk nr. 330 te wijzigen. De gewijzigde motie is rondgedeeld. Ik neem aan dat wij daar nu over kunnen stemmen.

24 515, nr. 327

– de motie-Karabulut/Koşer Kaya over voorstellen om de oorzaak van problematische schulden aan te pakken

24 515, nr. 328

– de motie-Schouten over het inzichtelijk maken van studieschulden

24 515, nr. 329

– de motie-Krol over voorkoming en bestrijding van armoede onder bepaalde bevolkingsgroepen

24 515, nr. 330 (gewijzigd)

– de gewijzigde motie-Krol/Yücel over een verkenning naar het kwijtschelden en overnemen van schulden

24 515, nr. 331

– de motie-Krol over het verbeteren van de inkomenssituatie van werkloze ouderen

24 515, nr. 332

– de motie-Krol over het in stand houden van de IOW en de IOAW

24 515, nr. 333

– de motie-Kuzu over een financiële prikkel om mensen die langdurig in de bijstand zitten aan werk te helpen

Stemmingen

11. Stemmingen over: moties ingediend bij het VSO Raad voor het concurrentievermogen

21 501–30, nr. 366

– de motie-Gesthuizen/Kerstens over maatregelen om arbeidsconflicten bij het EOB te voorkomen

21 501–30, nr. 367

– de motie-Kerstens/Gesthuizen over ongedaan maken van disciplinaire maatregelen tegen actieve vakbondsleden

Stemming

12. Stemming over: motie ingediend bij het VAO Regeldruk bij nieuwe toetreders

29 515, nr. 374

– de motie-Aukje de Vries over het verhogen van de grens voor de investeringstoets voorleggen aan de AFM

Stemmingen

13. Stemmingen in verband met:

34 373

Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

34 373 (bijgewerkt t/m amendement nr. 47)

– artikel I, onderdeel A

– amendement Bashir (21,I) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 21 verworpen:

 • – amendement Schouten (25) (invoegen onderdeel Aa)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

De Voorzitter: In afwijking van de artikelvolgorde van het wetsvoorstel stemmen wij nu eerst over het amendement op stuk nummer 37, dat van verder gaande strekking is dan dat op stuk nummer 24, en daarmee onverenigbaar is.

– amendement Schouten (37,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,I)

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel B

– amendement Madlener (31,I)

– amendement Ronnes/Albert de Vries (35,I) (gelijkluidend met nr. 31)

– gewijzigd amendement Ronnes/Van Vliet (29)

– onderdeel C

– onderdeel D

– amendement Madlener (31,II)

– amendement Ronnes/Albert de Vries (35,II) (gelijkluidend met nr. 31)

– onderdeel E

 • Indien 37 verworpen:

 • – amendement Ronnes (36)

 • – gewijzigd amendement Van der Linde/Albert de Vries (24,II)

 • – amendement Albert de Vries (19)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel F

– amendement Schouten (37,II)

– amendement Albert de Vries (20)

– amendement Schouten (17,I)

 • NB. Indien zowel amendement 20 als amendement 17 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 20.

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel G

– amendement Schouten (17,II)

– onderdeel H

– onderdeel I

– amendement Schouten (17,III)

– onderdeel J

– artikel I

– amendement Madlener/Wilders (7,I,II en III) (toevoegen onderdelen B en C)

– amendement Schouten (9)

 • N.B. Indien zowel amendement 7 als amendement 9 wordt aangenomen, worden de teksten in elkaar verwerkt.

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– artikel II

– artikel III

– artikel IV, onderdeel A

– amendement Bashir (32)

 • Indien 32 verworpen:

 • – amendement Bashir (13)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– amendement Madlener (31,III)

– amendement Ronnes/Albert de Vries (35,III) (gelijkluidend met nr. 31)

– onderdeel B

– onderdelen C t/m E

– artikel IV

– artikel V

– artikel VI, onderdeel A

– gewijzigd amendement Ronnes (41,I) (invoegen onderdeel Aa)

– onderdeel B

– amendement Albert de Vries (18) (invoegen onderdeel Ba)

– amendement Bashir (14,I)

– onderdeel C

– amendement Ronnes/Van Vliet (22)

– amendement Bashir (14,II)

– gewijzigd amendement Ronnes (41,II)

– amendement Bashir (21,II)

– gewijzigd amendement Ronnes/Van der Linde (47)

– amendement Bashir (15)

 • N.B. Indien zowel amendement 21 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 2.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

 • N.B. Indien zowel amendement 15 als amendement 41 wordt aangenomen, wordt geen uitvoering gegeven aan amendement 41, onderdeel 2, subonderdeel 4, voor zover het betreft artikel 54, tweede lid, onderdeel d.

– onderdeel D

– artikel VI

– amendement Schouten (17,IV)

– artikel VII

– artikel VIII, onderdelen A t/m C

– amendement Schouten (17,V)

– onderdeel D

– onderdelen E t/m H

– artikel VIII

– artikelen VIIIa t/m XI

– beweegreden

– wetsvoorstel

Stemmingen

14. Stemmingen over: moties ingediend bij Wet doorstroming huurmarkt 2015

34 373, nr. 38

– de motie-Bashir over afzien van inkomensafhankelijke huurverhogingen

34 373, nr. 39

– de motie-Bashir over het maximeren van het aantal tijdelijke huurcontracten

34 373, nr. 40

– de motie-Bashir over een overgangsregeling voor antikrakers

34 373, nr. 42

– de motie-Van Vliet over een betere aansluiting tussen de gereguleerde en de vrije huursector

34 373, nr. 43

– de motie-Schouten over afspraken met verhuurders over publicatie van de huursom

34 373, nr. 44

– de motie-Schouten over de verlaging van de toewijzingsgrens

34 373, nr. 45

– de motie-Albert de Vries over de rechtsbescherming van huurders van huisvesting voor een kortere duur

34 373, nr. 46

– de motie-Koolmees over de wijze waarop de inkomensafhankelijke huurverhoging wordt vastgesteld

Stemmingen

15. Stemmingen over: moties ingediend bij het debat over de radargegevens van de MH17

33 997, nr. 66

– de motie-Omtzigt over opheldering vragen over de beschikbaarheid van de primaire radargegevens

33 997, nr. 67

– de motie-Bontes over een zaak bij ICAO starten tegen Rusland en Oekraïne

16. Debat over de positie van postpakketbezorgers bij PostNL met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

17. Debat over de Nederlandse bijdrage aan de strijd tegen ISIS (plenaire afronding in 1 termijn)

18. Debat over de instroom van asielzoekers met maximum spreektijden van 4 minuten per fractie

19. Dertigledendebat over de financiering van terrorisme vanuit Qatar met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

20. VAO Leven Lang Leren (AO d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

21. VAO Cyber security (AO d.d. 20/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

22. VAO Noodhulp (AO d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

23. VAO Voedselzekerheid (AO d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

24. VAO Palliatieve zorg (AO d.d. 28/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

25. VAO Evaluatie van de Wet normering topinkomens (AO d.d. 27/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

26. VAO Isla-raffinaderij (AO d.d. 28/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

27. VAO Duurzaamheid en milieu (AO d.d. 28/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

28. VAO Openbaar vervoer, OV-chipkaart en taxi (AO d.d. 02/02) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

29. VAO Medicijntekorten in het algemeen en tekort aan Thyrax in het bijzonder (AO d.d. 26/01) met maximum spreektijden van 2 minuten per fractie

34 233

30. Wijziging van de Zorgverzekeringswet met het oog op het opnemen van regels betreffende een Zvw-pgb (re- en dupliek)

34 098

31. Wijziging van de Wet luchtvaart in verband met de invoering van een nieuw normen- en handhavingsstelsel voor de luchthaven Schiphol en enige andere wijzigingen

33 506

32. Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem (1e termijn Kamer)

34 331

33. Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES)

34 329

34. Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 in verband met de implementatie van aanbestedingsrichtlijnen 2014/23/EU, 2014/24/EU en 2014/25/EU

34 341

35. Wijziging van de wet houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot het opnemen van een constitutionele basis voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en het regelen van de betrokkenheid van hun algemeen vertegenwoordigende organen bij de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer (kiescollege Eerste Kamer)

34 296

36. Samenvoeging van de gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel

Langetermijnagenda

16, 17, 18 februari (week 7)

– Debat over de Europese Top van 18 en 18 februari 2016

– VAO Pensioenonderwerpen (AO d.d. 20/01)

– VAO Familierechtelijke onderwerpen (AO d.d. 27/01)

– VAO Staatsdeelnemingen (AO d.d. 03/02)

– VAO Onderzoeksopdracht commissie-Oosting (AO d.d. 03/02)

33 987 (voorstel van wet van de leden Swinkels, Recourt en Van Oosten tot wijziging van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek en de Faillissementswet teneinde de omvang van de wettelijke gemeenschap van goederen te beperken)

34 009 (Rijkssanctiewet)

34 111 (Wijziging van de Gezondheidswet en de Wet op de jeugdzorg teneinde een mogelijkheid op te nemen tot openbaarmaking van informatie over de naleving en uitvoering van regelgeving, besluiten tot het opleggen van sancties daarbij inbegrepen)

33 959 (Voorstel van het lid Van der Staaij tot wijziging van het Reglement van Orde in verband met het introduceren van de mogelijkheid tot het overnemen van moties)

34 279 (Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet)

34 288 (Wijziging van de Tijdelijke experimentenwet stembiljetten en centrale stemopneming voor experimenten met een nieuw stembiljet in het stemlokaal)

34 236 (Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315))

34 336 (Wijziging van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, de Wet financiering sociale verzekeringen en enkele andere wetten in verband met verbetering van de hybride markt van de regeling Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (Wet verbetering hybride markt WGA)

Krokusreces 2016: 19 t/m 29 februari (week 8)

1, 2, 3 maart 2016 (week 9)

– VAO Omgevingswet (AO d.d. 21/01)

34 086 (Wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen) (re- en dupliek))

34 159 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met aanvulling van bepalingen over de verdachte, de raadsman en enkele dwangmiddelen)

34 157 (Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294))

34 292 (Wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34))

34 158 (R2048) (Voorstel van Rijkswet van het lid Taverne tot wijziging van de Rijkswet goedkeuring en bekendmaking verdragen in verband met het laten vervallen van de mogelijkheid van stilzwijgende goedkeuring van verdragen met een ieder verbindende bepalingen)

34 237 (R2054) ((Invoeringsrijkswet vereenvoudiging en digitalisering procesrecht en uitbreiding prejudiciële vragen)

8, 9, 10 maart 2016 (week 10)

34 028, nr. 17 (Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een pil teveel maakt nog geen crimineel»)

34 346, nr. 1 Burgerinitiatief «Ons Geld»

15, 16, 17 maart 2016 (week 11)

22, 23, 24 maart 2016 (week 12)

29, 30, 31 maart 2016 (week 13)

34 032 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken))

33 996 (Wijziging van de Wet op de kansspelen, de Wet op de kansspelbelasting en enkele andere wetten in verband met het organiseren van kansspelen op afstand)

5, 6, 7 april (week 14)

34 243 (Implementatiewet richtlijn collectief beheer)

Aangemelde onderwerpen, nog niet geagendeerd

– VAO Dataretentie en privacy (AO d.d. 25/03) (te agenderen na ontvangst van een toegezegde brief)

34 203 (Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten in verband met de overgang van een aantal taken van het Zorginstituut Nederland naar het CAK)

33 325 (voorstel van wet van het lid Bosman; Wet regulering vestiging van Nederlanders van Aruba, Curaçao en Sint Maarten in Nederland) (antwoord eerste termijn + tweede termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

30 246 (Wijziging van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra onder meer in verband met aanpassing van de methode van jaarlijkse prijsbijstelling ten aanzien van de materiële voorzieningen)

33 141 (Wijziging van de Wet van 7 juli 2010 tot wijziging van de Wet kinderopvang, de Wet op het onderwijstoezicht, de Wet op het primair onderwijs en enkele andere wetten in verband met wijzigingen in het onderwijsachterstandenbeleid)

30 579 (voorstel van wet van het lid Voordewind tot strafbaarstelling van het in de openbaarheid ontkennen, op grove wijze bagatelliseren, goedkeuren of rechtvaardigen van volkerenmoord) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting van het debat zal in overleg met de initiatiefnemer worden gepland)

32 328 (voorstel van wet van het lid Van Nieuwenhuizen tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan de wet)

31 045 (Initiatief-Koser Kaya; wijziging van de Wet arbeid en zorg i.v.m. de uitbreiding van de duur van het adoptieverlof bij interlandelijke adoptie) (voortzetting)

32 415 (R1915) (Rijksvisumwet)

31 362 (Initiatief-Van Tongeren; Wijz. Wet belastingen op milieugrondslag i.v.m. het beperken van de emissies van broeikasgassen door kolengestookte elektriciteitscentrales (beperking emissies kolencentrales) (re- en dupliek)

34 028, nr. 16 Verslag van de commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven over het burgerinitiatief «Een dier is geen ding»)

33 542 (Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in verband met de regeling van het vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie) (2e termijn) (Kamer wacht op brief van het kabinet over dataretentie)

33 587 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeerbelasting per minuut) + 33 707 (Initiatief-Kuiken; Wet vaststelling parkeertarieven per minuut) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

32 334 (voorstel van wet van het lid Van Tongeren tot verandering in de Grondwet, strekkende tot invoering van de bevoegdheid tot toetsing van wetten aan een aantal bepalingen van de Grondwet door de rechter) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 328 (voorstel van wet van de leden Voortman en Schouw houdende regels over de toegankelijkheid van informatie van publiek belang (Wet open overheid)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 757 (Wijziging van de Algemene wet bestuursrecht, de Wet griffierechten burgerlijke zaken en de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met aanpassing van griffierechten) (commissie heeft nader verslag uitgebracht op 18 december)

34 106 (Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

(2e termijn))

33 861 (Wijziging van de Wet rechtspositie rechterlijke ambtenaren en enige andere wetten in verband met de uitbreiding van de mogelijkheden om ten aanzien van voor het leven benoemde rechterlijke ambtenaren disciplinaire maatregelen op te leggen en tevens andere maatregelen te treffen) (2e termijn)

33 980 (Wijziging van de Wet marktordening gezondheidszorg en enkele andere wetten in verband met het verbeteren van toezicht, opsporing, naleving en handhaving)

33 989 (Verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet van de bepaling inzake de onschendbaarheid van het brief-, telefoon- en telegraafgeheim)

34 091 (voorstel van wet van de leden Segers, Volp en Kooiman tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van Strafrecht BES, houdende de invoering van de strafbaarstelling van misbruik van prostitué(e)s die slachtoffer van mensenhandel zijn (Wet strafbaarstelling misbruik prostitué(e)s die slachtoffer zijn van mensenhandel)) (antwoord 1e termijn + 2e termijn) (de voortzetting wordt in overleg met de initiatiefnemer gepland)

33 885 (Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)

33 852 (R2023) (Wijziging van de Rijkswet op het Nederlanderschap ter verlenging van de termijnen voor verlening van het Nederlanderschap en enige andere wijzigingen)

Te agenderen debatten

1. Debat over de bescherming tegen bestrijdingsmiddelen (Ouwehand) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ en Staatssecretaris I&M)

2. Debat over burgerparticipatie (Bergkamp) (Minister BZK, Staatssecretaris VWS en Staatssecretaris SZW)

3. Debat over het WRR rapport «Naar een voedselbeleid» (Klaver) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS) (agenderen na ommekomst van het kabinetsstandpunt)

4. Debat over het bericht dat de metingen van stikstofdepositie op natuur veel lager zijn (Geurts) (Staatssecretaris I&M en Staatssecretaris EZ) (agenderen na ommekomst van een aantal rapporten die verschijnen rond de zomer)

5. Debat over de kritiek van Turkije op het Nederlandse integratiebeleid (De Roon) (Minister BuZa en Minister SZW)

6. Debat over matchfixing (Van Dekken) (Minister V&J)

7. Debat over meer investeringen in de veiligheidsketen (Pechtold) (Minister-President, Minister V&J)

8. Debat over de berichtgeving rond het intrekken van visa van imams (Segers) (Minister V&J, Minister SZW, Minister BuZa, Minister BZK)

9. Debat over het alcoholslot (Van Helvert) (Minister I&M, Minister V&J)

10. Debat over Nederlandse natuurregels bovenop Europese regelgeving (Rudmer Heerema) (Staatssecretaris EZ)

11. Debat over de groei van het aantal megastallen in Nederland (Klaver) (Staatssecretaris EZ)

12. Debat over de gevolgen van TTIP (Thieme) (Staatssecretaris EZ en Minister BuHa/OS)

13. Debat over het rapport van het CPB over langdurige werkloosheid (Krol) (Staatssecretaris SZW)

14. Debat over de levenslange gevangenisstraf (Helder) (Staatssecretaris V&J)

15. Debat over het bedrijf Foppen (Smaling) (Staatssecretaris EZ en Minister VWS)

16. Debat over arbeidsmarktdiscriminatie (Van Weyenberg) (Minister SZW)

17. Debat over het afblazen van de voorgenomen fusie tussen de Rotterdamse roc's Zadkine College en Albeda College (Jadnanansing) (Minister OCW)

18. Debat over de nieuwe informatie inzake Srebrenica (Ten Broeke) (Minister BuZa, Minister Defensie)

19. Debat over het kwaliteitskader gehandicaptenzorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

20. Debat over de situatie in de melkveehouderij (Smaling) (Staatssecretaris EZ)

21. Debat over ICT-problemen bij de Sociale Verzekeringsbank (Keijzer) (Staatssecretaris SZW)

22. Debat over het rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid naar de ramp met de MH17 (Minister BuZa en Minister V&J, Minister-President en Staatssecretaris I&M)

23. Debat over mijnbouw (Minister EZ)

24. Debat over energie (Minister EZ)

25. Debat over de vijfde positie van Nederland in de mondiale concurrentie-index (Van Veen) (Minister EZ)

26. Debat over de kabinetsreactie op het IBO «Zelfstandigen zonder personeel» (Voortman) (ministers SZW en EZ)

27. Debat over het rapport van de OESO over de aanpak van belastingontwijking (Groot) (Staatssecretaris Financiën en Minister V&J)

28. Debat over de problemen bij het CAK inzake de eigen bijdrage Wmo (Agema) (Staatssecretaris VWS)

29. Debat over de screening bij de politie (Segers) (Minister V&J)

30. Debat over overheden die steeds later rekeningen betalen (Graus) (Minister EZ)

31. Debat over de omgang met informatie door overheden (Voortman) (Staatssecretaris VWS en Minister BZK)

32. Debat over het faillissement van Meavita (Van Gerven) (Staatssecretaris en Minister VWS)

33. Debat over onregelmatigheden bij de CO2-uitstoot van auto’s van Volkswagen (Van Veldhoven) (Staatssecretaris en Minister I&M, Minister EZ, Staatssecretaris Financiën)

34. Debat over de invloed van bedrijfslobbies op wetgeving (Van Gerven) (Minister EZ)

35. Debat over het bericht dat het Slotervaartziekenhuis verdiende op de productie van heroïne (Bruins Slot) (Minister VWS)

36. Debat over het bericht dat ING en ABN Amro hebben meegeschreven aan de Wet fiscale aftrek coco’s (Grashoff) (Minister van Financiën)

37. Debat over het maatwerkdiploma (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

38. Debat over het vonnis van de Raad van State inzake gaswinning (Van Tongeren) (Minister EZ)

39. Debat over bed, bad en brood (Voortman) (Staatssecretaris V&J)

40. Debat over de uitslag van de Venezolaanse verkiezingen en de gevolgen daarvan voor de Nederlandse relatie met Venezuela (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

41. Debat over de nieuwe aanpak van huiselijk geweld (Bergkamp) (Staatssecretaris VWS)

42. Debat over de uitkomsten van de klimaattop in Parijs (Van Tongeren) (Staatssecretaris I&M)

43. Debat over weigering van zorg aan mensen die thuis willen sterven (Agema) (Staatssecretaris VWS)

44. Debat over de ongelijkheid in Nederland (Klaver) (Minister SZW, Staatssecretaris Financiën)

45. Debat over de reacties in het land ten aanzien van de opvang van vluchtelingen (Voortman) (Staatssecretaris V&J, Minister BZK)

46. Debat over de invloed van ultraorthodoxe moslims in moskeeën (Karabulut) (Minister SZW) (was een dertigledendebat, nr. 7)

47. Debat over kinderarbeid in Turkije (Van Veldhoven) (Minister BuHa-OS)

48. Debat over de incidenten bij kerncentrales in België (Van Tongeren) (Minister I&M)

49. Debat over een nader onderzoek door de commissie-Oosting (Segers) (Minister V&J)

50. Debat over de plannen van aanpak voor Curaçao en Sint-Maarten (Bosman) (Minister BZK)

51. Debat over het onderzoek naar statiegeld door de Wageningen Universiteit (Dik-Faber) (Staatssecretaris I&M)

52. Hoofdlijnendebat over het advies van het Platform Onderwijs2032

53. Debat over aanhoudende incidenten op chemiepark Moerdijk (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M)

54. Debat over het rapport van de commissie Schnabel over voltooid leven (Rutte) (Minister VWS, Minister V&J)

Te agenderen dertigledendebatten/ interpellaties

1. Dertigledendebat over het bericht «Huisartsen spijkeren manifest op ministerie VWS» (Leijten) (Minister VWS)

2. Dertigledendebat over de inkoop van dagbesteding (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

3. Dertigledendebat over leerlingen die geweigerd worden en noodgedwongen thuiszitten (Siderius) (Staatssecretaris OCW)

4. Dertigledendebat over illegale dierenhandel in Nederland met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

5. Dertigledendebat over de invloed van de Fransen op de KLM met maximum spreektijden van 3 minuten per fractie

6. Dertigledendebat over belangenverstrengeling van een arts met mogelijke gevolgen voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker (Van Gerven) (Minister VWS)

7. Dertigledendebat over wachttijden in de jeugdpsychiatrie (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

8. Dertigledendebat over de bonus voor de voormalige NS-topman (Van Veldhoven) (Minister Financiën)

9. Dertigledendebat over aangiftes bij de politie die niet worden onderzocht (Oskam) (Minister V&J)

10. Dertigledendebat over het gebruik van wapenolie PX-10 bij Defensie (Jasper van Dijk) (Minister Defensie)

11. Dertigledendebat over het integratiebeleid en de toename van asielaanvragen (Sjoerdsma) (Minister SZW)

12. Dertigledendebat over risico’s van hormoonverstorende chemicaliën (Ouwehand) (Staatssecretaris I&M)

13. Dertigledendebat over een patiëntenstop in de thuiszorg (Keijzer) (Staatssecretaris VWS)

14. Dertigledendebat over de inspanningen van de Nederlandse regering t.a.v. twee gedetineerden in het buitenland (Omtzigt) (Minister BuZa)

15. Dertigledendebat over het openbaar maken van declaraties door zorginstellingen (Kooiman) (Minister VWS)

16. Dertigledendebat over de deal van Starbucks met de Nederlandse fiscus (Merkies) (Minister Financiën)

17. Dertigledendebat over olieresten in voedsel (Dikkers) (Minister VWS)

18. Dertigledendebat over misstanden bij het Universitair Medisch Centrum Utrecht en de handelwijze van de IGZ (Van Gerven) (Minister VWS)

19. Dertigledendebat over het informeren van de Kamer over de Liborfraude (Merkies) (Minister Financiën)

20. Dertigledendebat over het bericht dat klimaatverandering leidt tot meer armoede (Van Tongeren) (Minister BuHa/Os, Staatssecretaris I&M)

21. Dertigledendebat over het duurzaam inkoopbeleid van de overheid (Van Veldhoven) (Staatssecretaris I&M, Minister EZ)

22. Dertigledendebat over de regeldruk in de zorg (Keijzer) (Minister en Staatssecretaris VWS)

23. Dertigledendebat over het sluiten van kolencentrales in Nederland (Van Tongeren) (Minister EZ)

24. Dertigledendebat over plannen om de mogelijkheden voor het PGB in te perken (Agema) (Staatssecretaris VWS)

25. Dertigledendebat over het totale EU-pakket aan maatregelen inzake de vluchtelingenproblematiek (Omtzigt) (Minister-President)

26. Dertigledendebat over het bericht dat asielzoekers alle tijd van de politie opslokken (Helder) (Minister V&J)

27. Dertigledendebat over verwarde huurders die voor overlast zorgen (Bashir) (Minister W&R, Minister VWS)

28. Dertigledendebat over de massa-executie in Saoedi-Arabië (Sjoerdsma) (Minister BuZa)

29. Dertigledendebat over werkdruk in het basisonderwijs (Siderius) (Staatssecretaris OC&W)

30. Dertigledendebat over het SER-advies over de peuteropvang (Siderius) (Minister SZW)

31. Dertigledendebat over de uitkomsten van een zorgenquête (Agema) (Staatssecretaris VWS)

32. Dertigledendebat over de MRSA-bacterie (Thieme) (Minister VWS, Staatssecretaris EZ)

Wetgevings- en notaoverleggen

Maandag 8 februari 2016 van 13.00 uur tot 17.00 uur

Van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie over het wetsvoorstel tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel (Kamerstuk 34 129)

Woensdag 2 maart 2016 van 10.00 uur tot 13.30 uur

Van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport

over de initiatiefnota van het lid Leijten: «Wmo 2015 in betere banen» (Kamerstuk 34 192)

Maandag 21 maart 2016 van 13.00 uur tot 16.00 uur

Van de vaste commissie voor Financiën over de initiatiefnota van de leden Nijboer en Groot over private equity (Kamerstuk 34 267)

Recesperiodes

Krokusreces 2016: vrijdag 19 februari t/m maandag 29 februari 2016

Meireces 2016: vrijdag 29 april t/m maandag 16 mei 2016

Koningsdag: woensdag 27 april 2016

Hemelvaart: donderdag 5 mei 2016

2e Pinksterdag: maandag 16 mei 2016

Zomerreces 2016: vrijdag 8 juli t/m maandag 5 september 2016

Herfstreces 2016: vrijdag 14 oktober t/m maandag 24 oktober 2016

Kerstreces 2016: vrijdag 23 december 2016 t/m maandag 16 januari 2017

Krokusreces 2017 (tevens verkiezingsreces): vrijdag 24 februari t/m maandag 20 maart 2017

Carnaval: 26 t/m 28 februari 2017

Verkiezingen Tweede Kamer: 15 maart 2017

Meireces 2017: vrijdag 21 april t/m maandag 8 mei 2017

Koningsdag: donderdag 27 april 2017

Hemelvaart: donderdag 25 mei 2017

2e Pinksterdag: maandag 5 juni 2017

Zomerreces 2017: vrijdag 7 juli t/m maandag 4 september 2017