29 515 Aanpak regeldruk en administratieve lasten

Nr. 374 MOTIE VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende:

  • dat met name het mkb behoefte heeft aan meer alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding;

  • dat het de bedoeling was om crowdfunding door nieuwe regels méér ruimte te geven;

constaterende:

  • dat de recentelijk gepresenteerde gewijzigde crowdfundingregels weliswaar een verbetering zijn ten opzichte van de in december gepresenteerde regels, maar nog steeds te belemmerend zijn en te weinig ruimte bieden;

  • dat er voorheen tot € 20.000 (equity-based) crowdfunding en € 40.000 (loan-based) crowdfunding geen enkele investeringstoets was, en nu een investeringstoets vanaf € 500 gaat gelden en maximaal 10% van het vrij belegbare vermogen;

spreekt uit de grens voor de investeringstoets van € 500 substantieel te willen verhogen, naar bijvoorbeeld € 5.000;

spreekt uit de norm van het investeren van maximaal 10% van het vrij belegbaar vermogen in alternatieve financieringsvormen te vergaand te vinden;

verzoekt de regering om, dit onder de aandacht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) te brengen met het verzoek de regels te wijzigen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Aukje de Vries

Naar boven