34 251 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Nr. 59 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 3 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderwijs regelmatig wordt geplaagd door financiële problemen als gevolg van roekeloze vastgoedinvesteringen;

verzoekt de regering om, te onderzoeken hoe vastgoed buiten de lumpsum geplaatst kan worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven