24 515 Preventie en bestrijding van stille armoede en sociale uitsluiting

Nr. 327 MOTIE VAN DE LEDEN KARABULUT EN KOŞER KAYA

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het aantal huishoudens met schulden blijft groeien;

verzoekt de regering om, inzichtelijk te maken in welke mate het beleid bijdraagt aan het ontstaan van problematische schulden bij huishoudens en om met voorstellen te komen teneinde de oorzaak van problematische schulden aan te pakken,

en gaat over tot de orde van de dag.

Karabulut

Koşer Kaya

Naar boven