Kamerstukken in dossier 34331

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-10-2018 2018-2019 Kamerstuk 34331, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1502 kB)

  Rapport mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  21-12-2017 2017-2018 34331, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (26 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Brief inzake aanbieding onderzoeksrapport mogelijkheden stopzetten studentenreisproduct

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-12-2017 2017-2018 Kamerstuk 34331, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (5 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Brief van de minister van OCW over een aantal door de Tweede Kamer aangenomen amendementen en moties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-01-2017 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Amendement; Subamendement van het lid Van Meenen over pas een boete indien gebruik is gemaakt van het reisrecht na 1 januari 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 20 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Rog en Duisenberg ter vervanging van nr. 13 over verlaging en verhoging van de boete voor onterecht bezit van een Ov-studentenkaart per 1 januari 2018

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (14 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  22-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Rog en Duisenberg ter vervanging van nr. 11, over verlaging en verhoging van de boete voor onterecht bezit van een Ov-studentenkaart.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (2 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over geen verhoging van de boete

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Motie; Motie van de leden Rog en Duisenberg over automatische stopzetting van de ov-studentenkaart indien het recht hierop is beëindigd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal