Kamerstukken in dossier 34331

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  02-11-2015 2015-2016 Kamerstuk 34331, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Amendement; Amendement van het lid van Meenen dat regelt dat geen boete kan worden opgelegd als de student geen gebruik maakt van zijn reisproduct wanneer het recht daartoe is verlopen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34331, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Amendement; Amendement van het lid Rog dat regelt dat het boetebedrag van € 150,- per halve maand wordt verhoogd naar € 170,- per halve maand

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34331, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34331, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Rog en Duisenberg ter vervanging van nr. 11, over verlaging en verhoging van de boete voor onterecht bezit van een Ov-studentenkaart.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  20-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over geen verhoging van de boete

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Motie; Motie van het lid Mohandis c.s. over vereenvoudiging van het stopzetten van het studentenreisproduct

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Motie; Motie van de leden Rog en Duisenberg over de communicatie door DUO over het einde van het recht op gebruik van de ov-kaart

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Motie; Motie van de leden Rog en Duisenberg over automatische stopzetting van de ov-studentenkaart indien het recht hierop is beëindigd

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Aanpassing van onder meer de Wet studiefinanciering BES met het oog op codificatie van de ontstane uitvoeringspraktijk van de studiefinanciering BES, verruiming van het toepassingsbereik van de studiefinanciering BES naar Canada en doorvoering van diverse technische verbeteringen en kleine beleidsmatige wijzigingen (Aanpassingswet studiefinanciering BES); Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van het lid Mohandis c.s. (t.v.v. 34 331, nr. 15) over vereenvoudiging van het stopzetten van het studentenreisproduct

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-12-2016 2016-2017 Kamerstuk 34331, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal