31 757 Stedenbeleid

Nr. 85 MOTIE VAN HET LID MADLENER

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat inwoners van Zeeuws-Vlaanderen momenteel tol moeten betalen voor het gebruik van de Westerscheldetunnel;

constaterende dat krimpgebied Zeeuws-Vlaanderen gebaat zou zijn bij een tolvrije tunnelverbinding;

verzoekt de regering om, samen met de provincie Zeeland te zoeken naar mogelijkheden om de Westerscheldetunnel tolvrij te maken en deze bevindingen aan de Kamer en de provinciale staten van Zeeland voor te leggen voor de begrotingsbehandeling 2017,

en gaat over tot de orde van de dag.

Madlener

Naar boven