Kamerstukken in dossier 34157

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap (herdruk); Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34157, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Amendement; Amendement van het lid Swinkels dat een definitie van een kwetsbare verdachte introduceert

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34157, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Nota van wijziging Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34157, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Helder over het niet gebruiken van de 105 miljoen voor "meer blauw op straat"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34157, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Amendement; Gewijzigd amendement van de leden Van Nispen en Swinkels ter vervanging van nr. 8 dat regelt dat de hulpofficier de termijn voor overleg met de raadsman voorafgaand aan het verhoor, op verzoek van de verdachte of zijn raadsman kan verlengen, indien deze ontoereikend blijkt, tenzij het belang van het onderzoek zich daartegen verzet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34157, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Swinkels ter vervanging van nr. 10 dat een definitie van een kwetsbare verdachte introduceert

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 34157, nr. 19 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Voorstel van wet Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Voorstel van wet; Voorstel van Wet (herdruk); Herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  26-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34157, nr. 2 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Overig Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn nr. 2013/48/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2013 betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures en in procedures ter uitvoering van een Europees aanhoudingsbevel en het recht om een derde op de hoogte te laten brengen vanaf de vrijheidsbeneming en om met derden en consulaire autoriteiten te communiceren tijdens de vrijheidsbeneming (PbEU L294); Memorie van toelichting; Memorie van Toelichting (2e herdruk); Tweede herdruk

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  17-03-2015 2014-2015 Kamerstuk 34157, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies NOVA

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34157, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Bijlage bij Kamerstuk Download icon Open als PDF

  Advies NOVA 2

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-02-2015 2014-2015 Kamerstuk 34157, nr. 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal