31 757 Stedenbeleid

Nr. 87 MOTIE VAN HET LID HOUWERS

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in krimpgebieden door met name woningcorporaties of sociale verhuurders woningen worden gesloopt vooruitlopend op een mogelijk toekomstig woningoverschot, waarvoor sloopsubsidies worden verstrekt;

van mening dat juist in krimpgebieden een divers aanbod van woningen voor alle geïnteresseerden in de (koop)woning markt wenselijk is;

van mening dat het samenvoegen van woningen meer kwaliteit en diversiteit kan bieden;

van mening dat ook woningen te koop aanbieden in een cascostaat voor starters op de woningmarkt en zelfbouwers een heel goed en betaalbaar alternatief kan zijn voor een gesubsidieerde huurwoning;

van mening dat dit ook kansen biedt voor instromers van buiten de regio, hetgeen de krimpproblematiek kan beperken;

van mening dat deze alternatieven zonder subsidie mogelijk zijn;

van mening dat die afweging zichtbaar gemaakt moet worden voordat de sloopkeuze wordt gemaakt;

spreekt uit dat bij die sloopsubsidieaanvraag wordt aangegeven waarom markttechnisch in dit geval niet gekozen kan worden voor die samenvoeging of verkoop van deze woningen voor een prijs boven de kavel- of boekwaarde,

en gaat over tot de orde van de dag.

Houwers

Naar boven