34 251 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Nr. 57 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 3 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op de Universiteit van Amsterdam een commissie Democratisering en Decentralisering is opgericht, die komt met voorstellen voor meer democratie op de UvA;

overwegende dat democratisering niet beperkt moet blijven tot universiteiten;

verzoekt de regering, naar analogie van de commissie op de UvA een landelijke adviescommissie in te stellen (met daarin onder andere docenten, hoogleraren, studenten en leerlingen) die voorstellen doet voor democratisering, van basisschool tot universiteit,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven