Kamerstukken in dossier 34373

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-12-2015 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Ronnes nr. 10, dat regelt dat de ingangsdatum van de huursombenadering wordt vastgesteld op 1 januari 2017 en de periode waarover de huursom wordt berekend wordt vastgesteld op 1 januari tot en met 1 januari van het daaropvolgende jaar

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat ook woningverbetering en verduurzaming gerelateerde huuraanpassing bij mutatie niet in de huursom wordt meegeteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat ook woningverbetering en verduurzaming gerelateerde huuraanpassing bij mutatie niet in de huursom wordt meegeteld

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de inkomensafhankelijk huurverhoging alleen mogelijk is voor huishoudens met een inkomen boven de 66.421 euro

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat regelt dat de totale gemiddelde huurstijging wordt gesteld op slecht de inflatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Bashir dat regelt dat het onmogelijk is om de inkomensafhankelijke component buiten de huursom te laten vallen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Ronnes dat regelt dat de inkomenstoets ten behoeve van een voorstel tot huurprijsverhoging jaarlijks kan plaatsvinden in plaats van driejaarlijks

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Schouten dat regelt dat de mogelijkheid het huurcontract op te zeggen op grond van dringend eigen gebruik met het oog op het verstrekken van woonruimte aan een groot gezin vervalt

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015); Amendement; Amendement van het lid Albert de Vries dat regelt dat wordt gewaarborgd dat toegelaten instellingen ervoor kiezen hun zelfstandige woningen in het DAEB-segment na woningtoewijzing voor onbepaalde duur te verhuren en dus geen gebruik (kunnen) maken van de mogelijkheid woningen voor bepaalde tijd voor de duur van maximaal één jaar te verhuren

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  08-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 34373, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal