31 757 Stedenbeleid

Nr. 86 MOTIE VAN HET LID RONNES

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat ook het krimpteam onderhevig is aan de reorganisatie en afslanking van de rijksdienst en daardoor verkleind wordt;

overwegende dat de problemen ten aanzien van krimp evenwel urgent en omvangrijk zijn;

verzoekt de regering, de reorganisatie van de rijksdienst zodanig vorm te geven dat de beoogde resultaten en doelstellingen van het krimpteam onverkort in stand blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ronnes

Naar boven