Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2015-201631757 nr. 81

31 757 Stedenbeleid

Nr. 81 MOTIE VAN HET LID VAN VLIET

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat in krimpgebieden naarstig wordt gezocht naar maatwerk om mismatches op de woningmarkt op te lossen;

overwegende dat hiertoe eind 2015 een motie van het lid Van Vliet voor experimenten in krimpgebieden zonder extra verhuurderheffing is ingediend en dat deze motie met tweederdemeerderheid is aangenomen;

overwegende dat de Minister deze motie tot op heden niet uitvoert;

overwegende dat er inmiddels een brandbrief ligt van de colleges van gedeputeerde staten van de vijf krimpprovincies om deze motie wel uit te voeren;

roept de regering op, de eerder met ruime meerderheid aangenomen motie-Van Vliet over experimenten in krimpgebieden uit te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Vliet