Kamerstukken in dossier 34279

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-09-2015 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Keijzer dat regelt dat zorg direct vanuit de Wlz wordt bekostigd vanaf het moment dat een cliënt een indicatiebesluit heeft ontvangen op grond van de Wlz

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  23-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Keijzer dat de mogelijkheid introduceert om de termijn van ten hoogste 13 weken één keer met ten hoogste 13 weken te kunnen verlengen, waardoor er binnen de regio – indien nodig- langer gezocht kan worden naar een geschikte verblijfinstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Bergkamp dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Otwin van Dijk waarin wordt geregeld dat cliënten hun zorg, en daarmee de vertrouwde zorgverleners op basis van de ZVW en/of de WMO, behouden indien zij dit wensen tot het moment dat een geschikte plek in een Wlz-instelling beschikbaar is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Bergkamp ter vervanging van nr. 12 dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Motie; Motie van het lid Leijten over mensen niet dwingen om ergens te wonen waar ze niet willen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Motie; Motie van het lid Leijten over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Motie; Motie van het lid Agema over het schrappen van de maximering van dertien weken overbruggingszorg

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Leijten waarmee het criterium "doelmatigheid" uit artikel 3.3.2 van de Wlz wordt geschrapt zodat mensen altijd de zorg thuis kunnen krijgen als zij dat willen, ongeacht eventueel hogere kosten

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal