Kamerstukken in dossier 34279

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Eindverslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. D Eerste Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk | Overig Download icon PDF (36 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Memorie van antwoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  24-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. C Eerste Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk | Verslag Download icon PDF (11 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Voorlopig verslag

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  09-05-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. B Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk | Voorstel van wet Download icon PDF (12 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Gewijzigd voorstel van wet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. A Eerste Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk | Motie Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Gewijzigde motie (nader); Gewijzigde motie van de leden Leijten en Keijzer (t.v.v. 34279, nr. 16) over toetsbare criteria voor het begrip "redelijke afstand"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  06-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 24 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Keijzer dat de mogelijkheid introduceert om de termijn van ten hoogste 13 weken één keer met ten hoogste 13 weken te kunnen verlengen, waardoor er binnen de regio – indien nodig- langer gezocht kan worden naar een geschikte verblijfinstelling

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (8 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Brief regering; Beantwoording aanvullende vragen voorafgaand aan de stemmingen inzake het wetsvoorstel Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  05-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 23 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van Weyenberg ter vervanging van nr. 14 dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  04-04-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 21 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Brief regering; Reactie op het nader gewijzigd amendement van de leden Bergkamp en Van Weyenberg Kamerstuk 34 279, nr. 21 t.v.v. Kamerstuk 34 279, nr. 14 dat regelt dat de termijn van 13 weken kan worden verlengd indien het zorgkantoor en de verzekerde dit overeenkomen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  31-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 22 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk | Amendement Download icon PDF (4 kB)

  Wijziging van de Wet langdurige zorg, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet en de Zorgverzekeringswet; Amendement; Amendement van het lid Otwin van Dijk waarin wordt geregeld dat cliënten hun zorg, en daarmee de vertrouwde zorgverleners op basis van de ZVW en/of de WMO, behouden indien zij dit wensen tot het moment dat een geschikte plek in een Wlz-instelling beschikbaar is

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  25-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34279, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal