Publicaties over dossier 34292

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Wet Download icon Open als PDF

  Wet van 23 maart 2016 tot wijziging van de Wet op het financieel toezicht, Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek, de Wet handhaving consumentenbescherming en de Overgangswet nieuw Burgerlijk Wetboek ter implementatie van richtlijn nr. 2014/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 4 februari 2014 inzake kredietovereenkomsten voor consumenten met betrekking tot voor bewoning bestemde onroerende goederen en tot wijziging van de Richtlijnen 2008/48/EG en 2013/36/EU en Verordening (EU) nr. 1093/2010 (PbEU 2014, L 60/34)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2016 Staatsblad 2016, 265 Ministerie van Financiën
 2. advies Raad van State Download icon Open als PDF

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet houdende aanvulling van Boek 7 BW met de nieuwe afdelingen 7.2A.2 en 7.2B.1 en 2 en een nieuwe Titel 7.2C (consumentenkredietovereenkomsten, goederenkrediet en geldlening)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-04-2016 Staatscourant 2016, 19248 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Handeling: Hamerstukken Download icon Open als PDF

  Behandeling van het wetsvoorstel Wijziging van de Gemeentewet in verband met de verruiming van de bevoegdheid van de burgemeester tot de inzet van cameratoezicht (33582); en andere wetsvoorstellen.

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  12-04-2016 2015-2016 nr. 24, item 3 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 4. Handeling: Stemmingen Download icon Open als PDF

  Stemming Kredietovereenkomsten voor consumenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  01-04-2016 2015-2016 nr. 61, item 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Handeling: Plenair debat Download icon Open als PDF

  Kredietovereenkomsten voor consumenten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  31-03-2016 2015-2016 nr. 59, item 3 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Agenda Download icon Open als PDF

  Agenda van de vergadering van 22 maart 2016

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  17-03-2016 2015-2016 Eerste Kamer der Staten-Generaal
 7. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 10; 2016-03-04

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  04-03-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 9; 2016-02-24

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  24-02-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 7; 2016-02-12

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  12-02-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Agenda Download icon Open als PDF

  Langetermijnagenda incl. stemmingslijst week 6; 2016-02-05

  Datum publicatie Vergaderjaar Organisatie
  05-02-2016 2015-2016 Tweede Kamer der Staten-Generaal