Kamerstukken in dossier 34236

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Koninklijke boodschap Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  29-06-2015 2014-2015 Kamerstuk 34236, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat in beslag genomen goederen onverwijld dienen te worden teruggegeven aan het slachtoffer

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de reiskosten binnen Nederland worden vergoed van slachtoffers die gebruik maken van hun spreekrecht ter terechtzitting

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Van Toorenburg dat regelt dat de Hoge Raad de slachtoffers informeert indien hij een zaak in cassatie terugwijst of verwijst

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  16-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van de leden Van Oosten en Recourt dat regelt dat slachtoffers worden geïnformeerd over een zitting in cassatie in hun zaak.

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Amendement; Amendement van het lid Swinkels dat regelt dat de stieffamilie van slachtoffers dezelfde rechten worden toegekend als bloedverwante familie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  21-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van de leden Kooiman en Recourt over de speciale verhoorstudio ook voor minderjarige slachtoffers van seksueel misbruik

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van het lid Kooiman c.s. over het motiveren van het niet-halen van de termijn waarbinnen een slachtoffer moet worden bericht

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van het lid Swinkels over een weigeringsrecht voor persoonlijke gegevens in het strafdossier

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Motie; Motie van de leden Van Toorenburg en Kooiman over handhaving van de operationele sterkte bij uitvoerende organisaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  18-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 34236, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal