29 544 Arbeidsmarktbeleid

Nr. 690 GEWIJZIGDE MOTIE VAN HET LID ANNE MULDER TER VERVANGING VAN DIE GEDRUKT ONDER NR. 688

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een brede roep is om meer maatwerk in cao's;

verzoekt het kabinet te onderzoeken hoe het toetsingskader voor het algemeen verbindend verklaren waaronder het dispensatiebeleid, zo aangepast kunnen worden dat meer maatwerk mogelijk is en dat maatwerk meer bevorderd wordt;

verzoekt het kabinet, de Tweede Kamer daar over te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag

Anne Mulder

Naar boven