Kamerstukken in dossier 33506

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Kamerstuk: Brief Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Geleidende brief; Geleidende brief

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  19-12-2012 2012-2013 Kamerstuk 33506, nr. 1 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Amendement; Amendement van het lid Wolbert dat regelt dat Onze Minister zorg draagt voor de informatievoorziening inzake orgaandonatie en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan deze taak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  12-02-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 10 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 3. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Amendement; Gewijzigd amendement van het lid Wolbert ter vervanging van nr. 10 dat regelt dat Onze Minister zorg draagt voor de informatievoorziening inzake het ter beschikking stellen van organen bij leven en na overlijden en dat bij of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld over de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan die taak

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  14-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 11 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 4. Kamerstuk: Amendement Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Amendement; Amendement van het lid Öztürk over actieve donorregistratie bij uitgifte van een paspoort en identiteitskaart

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  30-03-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 12 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 5. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Motie; Motie van het lid Van Gerven over extra aandacht voor voorlichting aan specifieke doelgroepen

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 13 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Motie; Motie van het lid Öztürk over voorlichting over orgaandonatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 14 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Motie; Motie van het lid Öztürk over voorlichting over het amendement over donnorregistratie bij de uitgifte van het paspoort en de identiteitskaart

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 15 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 8. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Motie; Motie van de leden Bruins Slot en Rutte over onderzoek naar kansrijke innovaties

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 16 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Motie; Motie van het lid Dik-Faber over een actieplan voor orgaandonatie

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 17 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 10. Kamerstuk: Motie Download icon Open als PDF

  Voorstel van wet van het lid Pia Dijkstra tot wijziging van de Wet op de orgaandonatie in verband met het opnemen van een actief donorregistratiesysteem; Motie; Motie van de leden Rutte en Bruins Slot over het realiseren van aangepaste zorgstandaarden voor transplantatiegeneeskunde

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  10-06-2016 2015-2016 Kamerstuk 33506, nr. 18 Tweede Kamer der Staten-Generaal