34 251 Wijziging van een aantal onderwijswetten in verband met versterking van de bestuurskracht van onderwijsinstellingen

Nr. 58 MOTIE VAN HET LID JASPER VAN DIJK

Voorgesteld 3 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de school een gemeenschap is van alle betrokkenen;

verzoekt de regering, vast te leggen dat de medezeggenschapsraad de mogelijkheid krijgt om een bindend referendum uit te schrijven over alle zaken waar de medezeggenschapsraad instemmingsrecht over heeft,

en gaat over tot de orde van de dag.

Jasper van Dijk

Naar boven