34 373 Wijziging van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enkele andere wetten in verband met het stellen van nadere huurmaatregelen tot verdere bevordering van de doorstroming op de huurmarkt (Wet doorstroming huurmarkt 2015)

Nr. 44 MOTIE VAN HET LID SCHOUTEN

Voorgesteld 4 februari 2016

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat op grond van de inkomenstoets inkomens boven de circa € 39.000 per jaar een maximale huurstijging kunnen krijgen van inflatie plus 4%, waar nu inflatie plus 2% geldt;

overwegende dat bij de voorgenomen verlaging van de toewijzingsgrens van circa € 39.000 naar circa € 34.000 een grotere groep te maken krijgt met een maximale huurstijging per jaar van inflatie plus 4%;

overwegende dat inkomens tussen de € 34.000 en € 44.000 niet in aanmerking komen voor huurtoeslag, vaak een te laag inkomen hebben voor het verkrijgen van een hypotheek, en er nog een tekort is aan middeldure huurwoningen boven de liberalisatiegrens;

verzoekt de regering, het voorstel voor de verlaging van de toewijzingsgrens eerst aan de Kamer voor te leggen en hierbij inzicht te geven in:

  • de effecten van maximale huurverhoging van inflatie plus 4% voor de groep € 34.000 tot € 44.000;

  • de ontwikkeling van het aanbod in de middeldure huursector,

en gaat over tot de orde van de dag.

Schouten

Naar boven