Publicaties over dossier 34236

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Adviezen Raad van State Download icon PDF (160 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en het Wetboek van Strafrecht in verband met de nadere versterking van de positie van het slachtoffer in het strafproces (Wet uitbreiding slachtofferrechten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 66095 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. AMvB Download icon PDF (28 kB)

  Besluit van 7 november 2019, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangaande de opvang van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en wijziging van enkele besluiten in verband met technische aanpassingen eigen bijdrage zorg en maatschappelijke ondersteuning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-11-2019 Staatsblad 2019, 418 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur, houdende wijziging van het Besluit langdurige zorg en het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 aangaande de opvang van slachtoffers van eergerelateerd en huiselijk geweld zonder verblijfsvergunning en wijziging van enkele besluiten in verband met technische aanpassingen eigen bijdrage zorg en maatschappelijke ondersteuning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2019 Staatscourant 2019, 63243 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. AMvB Download icon PDF (59 kB)

  Besluit gebruik burgerservicenummer door Slachtofferhulp Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2019 Staatsblad 2019, 248 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1126 kB)

  Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 34236, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 6. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (11 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief regering; Onderzoek "Minderjarige slachtoffers van zedenmisdrijven gehoord"

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-03-2019 2018-2019 Kamerstuk 34236, nr. 25 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 7. Wet Download icon PDF (271 kB)

  Wet van 24 januari 2018, houdende regels voor het kunnen verlenen van verplichte zorg aan een persoon met een psychische stoornis (Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2018 Staatsblad 2018, 37 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Bijlage bij Kamerstuk Download icon PDF (1723 kB)

  Toegang tot de opvang van slachtoffers zonder eerdere verblijfsstatus : een verkennend onderzoek naar de wijze waarop de toegang tot de opvang wordt geborgd, voor slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus (Significant, 3 november 2017, 44 p.)

  Datum publicatie Vergaderjaar Bijlage bij Kamerstuk Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 34236, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 9. Kamerstuk | Brief Download icon PDF (2 kB)

  Implementatie van richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ (PbEU 2012, L 315); Brief van de minister voor Rechtsbescherming over de opvang van slachtoffers van huiselijk en eergerelateerd geweld zonder eerdere verblijfsstatus

  Datum publicatie Vergaderjaar Dossier- en ondernummer Organisatie
  07-02-2018 2017-2018 Kamerstuk 34236, nr. J Eerste Kamer der Staten-Generaal
 10. Handeling | Stemmingen Download icon PDF (2 kB)

  Stemming Rechten van slachtoffers van strafbare feiten

  Datum publicatie Vergaderjaar Vergadernummer Organisatie
  21-03-2017 2016-2017 nr. 20, item 6 Eerste Kamer der Staten-Generaal