13 Stemmingen moties Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks "Behoud het woud"

Aan de orde zijn de stemmingen over moties, ingediend bij het debat over de initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks "Behoud het woud - tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd",

te weten:

  • -de motie-Kröger over een betere juridische bescherming van milieuactivisten, landrechtenverdedigers en inheemse volkeren (35327, nr. 4);

  • -de motie-Kröger over een Europese coalitie voor EU-wetgeving tegen ontbossing (35327, nr. 5);

  • -de motie-Kröger over bindende richtlijnen bij het tegengaan van ontbossing (35327, nr. 6);

  • -de motie-Van Raan over een importverbod op ontbossingsproducten (35327, nr. 7);

  • -de motie-Van Raan over in kaart brengen van SLAPP (35327, nr. 8);

  • -de motie-Van Raan over het bevorderen van de rechten van inheemse volkeren en lokale gemeenschappen als beleidsprioriteit (35327, nr. 9);

  • -de motie-Van Raan over een plan om klimaatfinanciering op het gewenste peil te krijgen (35327, nr. 11).

(Zie notaoverleg van 30 november 2020.)

De voorzitter:

De heer Van Raan verzoekt zijn aangehouden motie op stuk nr. 7 in stemming te brengen.

In stemming komt de motie-Kröger (35327, nr. 4).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66, de SGP, het CDA en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is aangenomen.

In stemming komt de motie-Kröger (35327, nr. 5).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Kröger (35327, nr. 6).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, DENK en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35327, nr. 7).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen, D66 en de ChristenUnie voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35327, nr. 8).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35327, nr. 9).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, Krol, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

In stemming komt de motie-Van Raan (35327, nr. 11).

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van de SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, 50PLUS, Van Kooten-Arissen en DENK voor deze motie hebben gestemd en de leden van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen.

Naar boven