Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135327 nr. 5

35 327 Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud – tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

Nr. 5 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Europese Commissie in het komende jaar met plannen komt om ontbossing wereldwijd tegen te gaan;

constaterende dat het Europees parlement al in meerderheid heeft voorgesteld EU-wetgeving tegen ontbossing aan te nemen;

verzoekt de regering, in EU-verband een zo breed mogelijke coalitie op te zetten die zich inspant voor EU-wetgeving tegen ontbossing,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger