Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135327 nr. 11

35 327 Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud – tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

Nr. 11 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat mede door de coronacrisis de middelen voor klimaatfinanciering zijn gedaald;

overwegende dat het van groot belang is voldoende klimaatfinanciering te realiseren om klimaatverandering en ontbossing wereldwijd tegen te gaan;

verzoekt de regering, een plan op te stellen om klimaatfinanciering op het gewenste peil te krijgen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan