Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135327 nr. 8

35 327 Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud – tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

Nr. 8 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Strategic Litigation Against Public Participation (SLAPP) toeneemt;

verzoekt de regering, dit fenomeen in kaart te brengen via een eerste brede verkenning,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan