Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135327 nr. 6

35 327 Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud – tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

Nr. 6 MOTIE VAN HET LID KRÖGER

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er voor bedrijven geen bindende richtlijnen zijn bij het tegengaan van ontbossing;

van mening dat deze vrijblijvendheid onwenselijk is;

verzoekt de regering, zich in te spannen voor bindende richtlijnen bij het tegengaan van ontbossing en zich in te zetten voor een sterk en internationaal breed ondersteund VN-verdrag voor bedrijven en mensenrechten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Kröger