Kamerstuk

Datum publicatieOrganisatieVergaderjaarDossier- en ondernummer
Tweede Kamer der Staten-Generaal2020-202135327 nr. 7

35 327 Initiatiefnota van de leden Van Ojik en Diks: Behoud het woud – tien voorstellen ter bescherming van bos wereldwijd

Nr. 7 MOTIE VAN HET LID VAN RAAN

Voorgesteld tijdens het Notaoverleg van 30 november 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat Nederland een van de grootste importeurs is van ontbossingsproducten;

constaterende dat de aanpak van het bedrijfsleven om ontbossingsproducten zoals soja voor veevoer en palmolie te verduurzamen via de Roundtable on Sustainable Palm Oil en Roundtable on Reponsible Soy geen tastbare verbetering van deze situatie heeft weten te bereiken;

constaterende dat dit soort ontbossingsproducten nog altijd worden geïmporteerd en dat we daarmee meewerken aan ontbossing, gedwongen landonteigening, dierenleed en schendingen van mensenrechten;

verzoekt de regering, zich sterk te maken voor een importverbod op ontbossingsproducten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Raan